Προτείνετε το σε έναν φίλο

Joe Frex rps Δειγματολήπτης Κόκκων Καφέ

Χαρακτηριστικά Ανοξείδωτος δειγματολήπτης για καφέ για δειγματοληψία απο το σακί καφέ Δεν καταστρέφει τα σακιά Διαστάσεις: Φ 0.25 mm x Μήκος 52 cm
concept---art-rps